חידון WD40 תרסיס שימון

חידון מקורי!חידון - תרסיס WD40

 

.1  תרסיס WD40 אינו פוגע בתחמושת.
נכון
לא נכון
אולי
WD40כל התשובות נכונות

.2  הצרוף WD הוא ראשי תיבות של מה?
המונח War Dilution
המונח Weapon Distillate
המונח Water Displacement
כל התשובות שגויות

.3  תרסיס WD40 הוא בעל תכונות של שמן חדירה.
נכון
לא נכון
אולי
כל התשובות שגויות

.4  לטענת היצרן, תרסיס WD40 אינו מכיל איזה רכיב?
נפט
סיליקון
חומצות
כל התשובות נכונות

.5  ניתן להשתמש בתרסיס WD40 ללא חשש על חלקים מפלדת אל-חלד.
נכון
לא נכון
אולי
כל התשובות שגויות

ציון =   
תשובות נכונות:

 

Home


מסמך זה מוצג כמות שהוא ללא ערבות או אחריות, מפורשת או משתמעת, בהתיחס למידע הכלול בו.  המחבר/ים מסיר/ים כל אחריות, משתמעת או אחרת, מכל אדם המעונין על דעת עצמו לפעול או להסתמך על תוכן מסמך זה.


כל הזכויות שמורות © 2003