חידון - קריאת טבלאות בליסטיות

חידון מקורי!חידון – קריאת טבלאות בליסטיות

 

 

1. מהי יחידת המדידה הנפוצה למשקלו של קליע?
גרגרי אורז
גרם
אונקייה
גריין

2. מהי יחידת המדידה הנפוצה למהירות לוע של קליע?
קילומטר/שעה
מטר/שניה
רגל/שניה
קליעיםהתשובות השניה והשלישית נכונות

3. אנרגית הלוע של קליע מחושבת לפי אילו מאפיינים?
משקלו ומהירותו
מהירותו ועוצמתו

תנע ומקדם התפשטות הקליע

משקל ותנע

4. לאיזה מאפיין יש השפעה הגדולה ביותר על רמת האנרגיה של קליע?

משקל
מהירות
אורך קנה
מטען הודף

5. מהי יחידת המדידה הנפוצה לאנרגית הלוע של קליע?
רגל/מטר
מטר/רגל
רגל-פאונד
פאונד-רגל

ציון =   
תשובות נכונות:

 

Home


מסמך זה מוצג כמות שהוא ללא ערבות או אחריות, מפורשת או משתמעת, בהתיחס למידע הכלול בו.  המחבר/ים מסיר/ים כל אחריות, משתמעת או אחרת, מכל אדם המעונין על דעת עצמו לפעול או להסתמך על תוכן מסמך זה.


כל הזכויות שמורות © 2003