כתבה מקורית!קריאת טבלאות בליסטיות


מאת: גבי שטיינהרדט

 

בכל אחד מאתרי האינטרנט של יצרני תחמושת ישנו אזור המוקדש לטבלאות בליסטיות המציגות נתונים מספריים לגביי סוגי קליעים ותחמושת המיוצרים ע"י אותו יצרן.  בסקירה זו יוסברו נתונים אלו, משמעותם וכיצד חושבו.

 

 

הטבלה לעייל נגזרה מטבלאות בליסטיות המצויות באתר האינטרנט של חברת רמינגטון ©.  טבלה זו מתארת נתונים בליסטים של שני תחמישים תקניים בקוטר 9 מ"מ המצוידים בקליעים בעלי מעטפת מלאה (MC=Metal Case או FMJ= Full Metal Jacket). הקליעים בטבלה מופיעים בשני משקלים: 124 או 115 גריין (Grain).

 
 


המספרים החשובים לצורך הבנת תכונות הקליע הוקפו בעיגול אדום.  הנתונים של הדוגמא הנוכחית הם:

*      משקל קליע של 124 גריין

*      מהירות לוע של 1110 רגל/לשנייה

*      אנרגית לוע של 339 רגל-פאונד

 


פירוש הנתונים

גריין היא יחידת משקל עתיקה המשמש גם כיום למדידת משקל רכיבי תחמישים, ומבוססת היסטורית על משקלם של גרגרי אורז.  הרעיון המנחה היה שיש 7000 גריין (גרגרי אורז) בליברה אחת.  כיוון שליברה הינה 454 גרם, יוצא כי יש 15.43 גריין בגרם אחד.  לפיכך משקלו של הקליע הנתון בדוגמה הוא למעשה שמונה גרם לפי החישוב, 124/15.43 = 8 גרם.

 

מהירות הלוע מוצגת ביחידות של רגל/שנייה ולכל היותר ניתן, אם רוצים, להסב מהירות זו לערך מטר/שנייה לפי מקדם המרה של 3.28 רגל השווים מטר אחד.  לפיכך, מהירות הלוע של 1110 רגל/לשנייה הינה למעשה 338.41 מטר/שנייה.

 

אנרגית הלוע של הקליע מבוססת על משקלו ומהירותו; ומחושבת באמצעות נוסחה.   נוסחת החישוב של אנרגיה קינטית תוך שימוש ביחידות מטריות היא מחצית מכפלת ריבוע המהירות במסה; E = (M * V²) ÷ 2 .  כיוון שמרבית הערכים בטבלאות הבליסטיות מקורם מארה"ב בה נעשה שימוש ביחידות אימפריאליות (אנגליות), יש צורך לבצע את המרת יחידות המדידה ממטריות לאנגליות ולשקלל אותן לתוך הנוסחה. לפיכך, הנוסחה לחישוב אנרגיה המשתמשת ביחידות אנגליות היא: E (In Foot-Pound) = Bullet Weight (In Grains) * Velocity² ÷ 450400.

החישוב המתבקש מהדוגמה שבטבלה הוא: E=124*1110²÷ 450400 ותוצאת החישוב נותנת את הערך 339 רגל-פאונד שזהה לאשר נכתב בטבלה המקורית.

 


משמעות הנתונים

ניכר בעליל כי אנרגית הקליע היא תוצר של מהירותו ומשקלו, כפי שניתן להבין באופן אינטואיטיבי מהסתכלות על הנוסחה.  כמו כן, למהירות ולמשקל השפעות שונות על רמת האנרגיה המתקבלת, בגלל אופי הנוסחה הדורש העלאת המהירות בריבוע - המהירות משפיעה יותר.

מבחינת בעלי כלי ירייה, עדיף תחמושת קלה ומהירה כיוון שנוח יותר לשאת אותה (מבחינת משקלה) בלי להתפשר יתר על המידה על רמת האנרגיה שהקליעים מסוגלים להפיק.

התפיסה הנ"ל עומדת מאחורי ההחלטה לעשות שימוש בקליעים קלים ומהירים עם רובה ה-M16 האמריקאי. לדוגמה, קליע בקוטר 5.56 תקני במשקל 55 גריין (כמחצית משקלו של קליע 9 מ"מ רגיל)  עם כיפת מתכת מלאה הנורה במהירות מדהימה של 3240 רגל/שנייה יהיה בעל אנרגיה של 1282 רגל-פאונד, שזה בערך פי ארבע אנרגיה של קליע 9 מ"מ רגיל!.

 


מסקנות

מדוע אם כן, חשוב ליורים לדעת מהי האנרגיה האצורה בקליע שנורה? 

הסיבה היא שאנרגיה היא אחד הפרמטרים המשמעותיים ביותר המשפיעים על רמת כוח העצירה של קליע. 

אחת ההגדרות הנפוצות של כוח עצירה היא "היכולת של פגיעת קליע יחיד להביא להפסקת פעילות התוקף תוך שלש שניות, ולמנוע ממנו לעבור יותר משלשה מטרים".   בלי להיכנס לדיון מעמיק בנושא המורכב של כוח עצירה ואיזו אסכולה "יותר נכונה" יש לציין כי יש למעשה שתי אסכולות חשיבה לגביי כוח עצירה: אחת הטוענת כי קוטר הקליע ומבנהו הינו הגורם החשוב, והשנייה שטוענת כי האנרגיה (תוצר המהירות והמשקל) היא שחשובה.  לכל אסכולה יש תומכים ומתנגדים המצוידים בשלל סקרים וניתוחים סטטיסטים.

 

עוד מתחילת המאה הקודמת נעשו ניסיונות רבים למצוא נוסחה אשר תאפשר חיזוי כוח עצירה על בסיס מקדמי תכונות הקליע.  בשנת 1992, סטטיסטיקאי בשם סטיב פולר בדק את אפשרות החיזוי ובאמצעות ניתוח קווי רגרסיה מצא כי רמת האנרגיה הנמדדת בלוע היא הגורם בעל המשמעות הגבוהה ביותר לחיזוי כושר העצירה של קליע.  נתוניו של פולר נמצאו כבעלי מובהקות ומתאם גבוהים יחסית אל התוצאות אמיתיות שנאספו במשך השנים ע"י שני שמות הידועים ביותר בתחום כוח העצירה – מרשל וסאנו.  תוצאותיו של פולר פורסמו במחקרם של מרשל וסאנו שנקרא Street Stoppers: The Latest Handgun Stopping Power Street Results.

 

לסיכום, ניתן להפיק מידע רב על התנהגות קליע ופוטנציאל כוח העצירה שלו מתוך התבוננות בטבלאות הבליסטיות.  הנתונים בטבלאות נועדו לתת ליורים כלי נוסף לאומדן יכולת קליעים ולסייע בהתאמת הקליע הנכון למשימה הנדרשת.

 

הערות ותגובות

 

 

 

 

Home


מסמך זה מוצג כמות שהוא ללא ערבות או אחריות, מפורשת או משתמעת, בהתייחס למידע הכלול בו.  המחבר/ים מסיר/ים כל אחריות, משתמעת או אחרת, מכל אדם המעוניין על דעת עצמו לפעול או להסתמך על תוכן מסמך זה.


כל הזכויות שמורות © 2003