כתבה מקורית!תמונת כוונות בעת ירי באקדח

 

מאת: גבי שטיינהרדט

 

מבוא ורקע

תמונת כוונות (Sight Picture) היא אחת מששת עקרונות הקליעה באקדח, ומושג זה מנסה לתאר את כל מה שהיורה אמור לראות באמצעות ודרך כוונות האקדח.  תמונת הכוונות הרצויה משתנה מהותית בעת ירי באקדח, רובה סלילים או רובה כדוריות; ומשתנה שוב כאשר משתמשים בסוגי כוונות שונות.  סקירה זו תעסוק בתמונת הכוונות הרצויה בעת ירי באקדח עם כוונת להב (קדמית) ואתנח (אחורית). כוונות כאלו נקראות גם כוונות ברזל. †

 

 

אופן המכוון

על מנת שכלי הירייה יפגע בנקודה הרצויה, יש למזג את הכוונות ומקובל להביא את הכוונת הקדמית והאחורית למצב בו הם ממוקמות ומתמזגות אחת מול ובתוך השנייה.  למצב זה קוראים ישור כוונות (Sight Alignment) והוא מתאר את היחס בין הכוונות, המתבטא בכך שקצהו העליון של הלהב נמצא באותו גובה עם כתפי האתנח ובמרכזו. מבטו של היורה חייב להיות אף הוא בקו ישר ובגובה מקביל עם הכוונות.  כאשר משלבים את נקודת המכוון עם נקודת המפגע (פעולת "איפוס") של כלי ירייה, ניתן לדעת היכן יפגע הקליע כאשר מתקיים ישור כוונות עקבי.

 

ישור כוונות מדויק הינו תנאי הכרחי לירי מדויק כי כל סטייה קטנה גורם לטעות זוויתית שמתעצמת ככל שהמרחק גדל.  כאשר מוסיפים מטרה אל פעולת ישור כוונות מתקבלת תמונת מצב כוללת שנקראת תמונת כוונות, וזה המצב שהיורה אמור לראות על מנת להבטיח פגיעה.  חשוב מאד לציין כי תמונת הכוונות באקדחים נקבעת ע"י היצרן ולפיכך משתנה בין יצרנים ובין דגמי אקדחים.  בדרך כלל, תמונת כוונות באקדח שרות בנויה באופן בו מניחים את ישור הכוונות על מרכז המטרה.  שיטת מכוון זו נקראת "אחיזה במרכז" (Center Hold).

 

בעת ירי אל מטרה בקליעה תחרותית מקובל להציב את ישור הכוונות בתחתית עיגול המטרה תוך שמירה על נימה לבנה דקה, ולשם פשטות שיטת מכוון זו תשמש בסיס תיאורי בסקירה זו כיוון שהיא מאפשרת הפרדה ויזואלית בין שלשת הרכיבים המרכיבים את תמונת הכוונות באקדח: מטרה, כוונות קדמית וכוונת אחורית.  שיטה מכוון זו נקראת "אחיזה בשעה שש" (Six O’clock Hold).

 

 

אופן ההסתכלות

לבני אדם צידי גוף ואברי תנועה או חושים דומיננטיים. יד ימין אצל מרבית האנשים היא הדומיננטית ועימה הם מבצעים פעולות כגון כתיבה, משחק טניס וגם אחיזת אקדח.  כנ"ל ניתן לומר על רגל דומיננטית המשמשת לניתור, אוזן דומיננטית אותה כורים לצורך שמיעה מדויקת, וגם עין דומיננטית.

בגלל קיומה של עין דומיננטית והרגלי תמונת כוונות הנרכשים בעת ירי ברובה, מעדיפים יורים רבים לכוון באמצעות עין אחת בלבד (הדומיננטית) בעוד הם עוצמים את העין הלא מכוונת.  אולם, לבני אדם שתי עיניים והסתכלות על עצם בשתי עיניים תומכת בתכונות אופטיות כגון: עומק שדה ראיה, יכולות מיקוד וראיה היקפית; יותר טוב מאשר הסתכלות על עצם בעין אחת בלבד.  על מנת לחדד נקודה זו יש לציין במפורש כי מכוון באמצעות עין אחת מביא להפסד ניכר בעומק שדה ראיה, יכולות מיקוד וראיה היקפית, מאשר מכוון באמצעות שתי עיניים.  למרות זאת, מכוון באמצעות שתי עיניים דורש אימון רב והתרגלות למרות שלכאורה זו שיטה יותר "טבעית" להתבוננות.  במידה ויכולים, הדרך הטובה ביותר לכוון היא באמצעות שתי עיניים פקוחות.

 

 

אופן המיקוד

כל עין מסוגלת לראות ולהתמקד בעצם אחד בלבד בכל נקודת זמן, ומכיוון ושתי העיניים פועלות יחדיו, הן יכולות להתמקד במשותף רק בעצם אחד.  היות ויש שלשה רכיבים המרכיבים את תמונת הכוונות באקדח: מטרה, כוונות קדמית וכוונת אחורית; ברור כי אין אפשרות להתמקד בכל שלשת הרכיבים בו זמנית.  (הערה - נא להקיש על הקישורים ולהתבונן היטב בתיאורים הגרפים בחלק זה.)

להלן מצבים אפשריים:

*      מצב בו היורה רואה תמונת כוונות כאשר הכול ממוקד, אינו מציאותי.

*      מיקוד הראיה במטרה בלבד מאפשר קבלת דמות מטרה ממוקדת אבל מביא לכך שהכוונות (קדמית ואחורית) נראות מטושטש.

*      מיקוד הראיה באתנח מאפשר קבלת כוונת אחורית ממוקדת אבל מביא לכך שהמטרה והכוונת הקדמית נראים מטושטש.

 

הפתרון לבעיה נמצא בשיטה המאפשרת מיצוע אי הבהירות והפחתה ככל האפשר של רמת הטשטוש.  דרך זו מכתיבה כי את המבט יש למקד בלהב ולראות כוונת קדמית ממוקדת, כוונת אחורית לא חדה ומטרה מטושטשת.  זוהי תמונת הכוונות הרצויה בעת ירי באקדח.  ראשית היורה בונה ישור כוונות ורק לאחר מכן הוא מניח את הכוונות המיושרות במקום המתאים ביחס למטרה על מנת לקבל תמונת כוונות רצויה - זהו תהליך דו-שלבי.  היורה צריך לתת לתמונת הכוונות לצוף מול עיניו ואז להתחיל בסחיטת ההדק.

 

 

מכוון עם עין אחת או שתיים

למרות שקלעים טובים רבים מכוונים עם עין אחת, עדיין יש רבים אחרים היורים עם שתי עיניים פקוחות.  בירי קרבי, בניגוד לקליעה תחרותית, חשוב מאד לירות בשתי עיניים פקוחות בכדי לא לאבד שדה ראיה; מה גם שקל יותר לירות מספר פעמים ברצף עם שתי עיניים פקוחות מאשר לפתוח ולעצום עין לא מכוונת לפני כל ירייה. יתרונות נוספים לירי בשתי עיניים הם בגלל שניתן לקלוט יותר אור, תפיסת עומק השדה יותר טובה, ועצימת עין אחת כרוכה במאמץ הגורם לעיוות קל בפנים.  ירי רציף עם שתי עיניים פקוחות הוא נוח יותר כי התבוננות עם עין אחת הופכת למעייפת אחרי זמן קצר.  יש לציין שהיד והעין הדומיננטיות חייבות להיות באותו צד של הגוף.

 

העין הדומיננטית עדיין תשלוט במכוון ובתמונת הכוונות כאשר יורים עם שתי עיניים, אולם יורים חדשים יתקלו לעיתים בתקופת הסתגלות ראשונית בה הם יחוו אי נוחות ויתקשו להשיג תמונת כוונת רצויה.  לרוב זו בעיה הקשורה להשלמה הכרתית עם הגורמים המטושטשים בתמונת הכוונות. 

 

 

דומיננטיות מוצלבת

הכלל המנחה הוא שהעין הדומיננטית צריכה להיות באותו צד של היד הדומיננטית, וכלל זה תקף בין אם יורים בעין אחת פקוחה או עם שתי עיניים פקוחות.  לפיכך, יש ליורה בעל דומיננטיות מוצלבת (לדוגמה: יד ימין דומיננטית ועין שמאל דומיננטית) שתי אפשרויות פעולה:

·   לירות ביד ימין הדומיננטית באופן טבעי ולהעביר באופן מלאכותי את דומיננטיות הראיה מעין שמאל אל עין ימין.

·   לקבל את הדומיננטיות הטבעית של עין שמאל, ולהעביר באופן מלאכותי את דומיננטיות האחיזה מיד ימין אל יד שמאל.

 

על היורה לבחור דרך פעולה כלשהי ללא קשר אם הוא בוחר לירות עם עין אחת או עם שתי עיניים פקוחות.

לעיתים יש מצב בו שתי העיניים חזקות ונלחמות על דומיננטיות - כלומר יתכן ואין עין אחת דומיננטית.  התוצאה של דומיננטיות מוצלבת או העדר דומיננטיות הן סטיות דרמטיות בנקודת המפגע, בד"כ באופן עקבי לצד מסוים.

 

Chart Aנניח יורה בעל יד ימין דומיננטית ועין שמאל דומיננטית אשר מנסה להעביר דומיננטיות מעין שמאל לעין ימין. הוא אוחז אקדח עם יד ימין ומנסה לכוון עם שתי עיניים פקוחות.  כעיקרון עין ימין אמורה להיות הדומיננטית כי היא באותו צד של היד הדומיננטית, אולם, עין שמאל חזקה ומשתלטת על המכוון ע"י זה שהיא מסתכלת על הכוונת הקדמית ואומרת ליורה להסיט את האקדח שמאלה על מנת שיפגע במטרה.  מצב זה זהה למתואר בתרשים A.

 

 

Chart Bהתוצאה היא כמו שמתואר בתרשים B.  עין שמאל מדווחת שהאקדח מאופס על המטרה אבל בפועל קנה האקדח סוטה שמאלה.  אגב, אין קשר לסוג האקדחים בהם יורים כי ה"בעיה" קיימת בלי קשר לסוג האקדח.  לאחר שהתופעה נעלמה עם אקדח מסוים היא עלולה לצוץ במעבר לאקדח חדש כי מה שקורה הוא שהעיניים עוד לא התרגלו למראה הכוונות ולפרטים הקטנים שיש באקדח חדש, ואז העין הדומיננטית משתלטת שוב על מיקוד הראיה בכדי לבחון את המראה החדש כמה שיותר.

על היורה לבחור דרך פעולה ולהתמיד איתה על מנת לתקן בעיות של דומיננטיות מוצלבת או העדר דומיננטיות.  אם הבחירה היא להחליף ידיים אזי מעבר זה דורש שינוי מהותי בשתי הידיים כי כעת יד ימין צריכה לבצע פעולות החלפת מחסנית וכדומה.  בנוסף,  מרבית האקדחים בנויים עבור יורים ימניים כך שהיורה יצטרך לעבוד עם אקדח דו צדדי כמו הוולטר 99, למצוא אקדח לשמאליים (נדיר), או לעבוד עם אקדח לימניים ולקבל את המגבלות.  אם הבחירה היא להחליף עין דומיננטית אז יש לקחת בחשבון שזהו תהליך ארוך (לפעמים שנה) אבל אפשרי לחלוטין.

 

הדרך להסיט דומיננטיות או להרגיל עין אחת להיות קצת יותר דומיננטית, נעשה ע"י הדבקת פיסה קטנה של סרט דביק (Tape) במרכז עדשת משקפי המגן של העין הפחות דומיננטית.  לדוגמה, קלע בעל יד ימין דומיננטית המעוניין ליצור דומיננטיות עין ימין, ידביק פיסת סרט דביק במרכז עדשת עין שמאל.  העכירות הקלה מול העין גורמת למוח להסיט את תמונת המיקוד לעין השנייה.  עם הזמן מקטינים את גודל פיסת הסרט הדביק עד להסרתה לחלוטין.

 

 

סיכום

גורם המכוון דורש תרגול רב, סבלנות ואנרגיה על מנת להגיע לאותה תמונת כוונות בכל פעם שיורים; וכל יורה מפתח עם הזמן הבנה פנימית לגביי תמונת הכוונות הטוב ביותר עבורו.

אובדן ישור כוונות מביא לסטיית פגיעה גדולה בהרבה מאשר הסטייה נגרמת כתוצאה מאובדן שמירה על תמונת כוונות.  שוב, זו הנקודה החשובה ביותר בסקירה זו: "הסטייה בפגיעה הנגרמת כתוצאה מאובדן תמונת כוונות תמיד תהיה קטנה מהסטייה הנגרמת כתוצאה מאובדן ישור כוונות".  לפיכך, שמירה על ישור הכוונות הוא הגורם החשוב ביותר בכל תהליך המכוון, והיורה חייב להשקיע את כל מאמציו בשמירה על ישור כוונות יותר מאשר לנסות לשמור על תמונת כוונות.  הדרך הטובה ביותר לפתח יכולת מכוון גבוהה הינה באמצעות תרגול רב וירי יבש.

 

הערות ותגובות

 

 

דאג קניג – אלוף עולם

 

† חלקים מכתבה זו באדיבות ה-NRA ומקורות נוספים.

 

Home


מסמך זה מוצג כמות שהוא ללא ערבות או אחריות, מפורשת או משתמעת, בהתייחס למידע הכלול בו.  המחבר/ים מסיר/ים כל אחריות, משתמעת או אחרת, מכל אדם המעוניין על דעת עצמו לפעול או להסתמך על תוכן מסמך זה.


כל הזכויות שמורות © 2003