כתבה מקורית!תהליך רכישת אקדח להגנה עצמית


מאת: גבי שטיינהרדט

 

בחירת האקדח המתאים ביותר לבעליו היא החלטה בעלת חשיבות עצומה בניגוד לכל חפץ אחר, וזאת מכיוון ואקדח אמור להגן על חיי בעליו. בגלל שפע האפשריות הקיימות בשוק וכל המידע, מוניטין ושמועות המתלווה אליהם, הופך תהליך בחירת ורכישת אקדח למורכב ומבלבל ביותר. לפיכך, בסקירה זו יעשה ניסיון להציג תהליך מובנה אשר יסיע לקונה לצמצם את האפשריות העומדות בפניו ולהעלות את ההסתברות לרכישה נכונה.

 

קריטריון העל אשר צריך להנחות את הקונה הפוטנציאלי הוא: "אקדח להגנה עצמית יהיה בקליבר חזק ככל הניתן ובעל קיבולת תחמושת גבוהה ככל האפשר; ושיהיה ניתן לירות, לשאת ולהסתיר אותו ברמת נוחות סבירה".

 

זהו משפט יומרני הכולל בתוכו אופטימיזציה של ערכים (קיבולת וקליבר)  בכפיפות לאילוצים (נוחות נשיאה וירי), אך ממנו ניתן לגזור כי התאמת האקדח לבעליו הוא השיקול המכריע ביותר בבחירת אקדח.   לפיכך, ללא דפוסי חשיבה מוקדמים צריך הקונה הפוטנציאלי לפתוח בתהליך מובנה אשר יסיע לו בבחירת האקדח הטוב ביותר עבורו.  תהליך זה מורכב משלשה שלבים עיקריים:

*      הגדרת מפרט לאקדח רצוי.

*      זיהוי ואימות תכונות רצויות באקדחים מועמדים לרכישה.

*      רכישת האקדח.

 

 


 הגדרת מפרט לאקדח רצוי

שלב ראשון בתהליך דורש מהקונה לנסות ולצמצם את מבחר הכלים העומד מולו ע"י קביעת הגדרות מאד רופפות של תכונות האקדח הרצוי לו:

1.      בחירת סוג האקדח (תופי או חצי אוטומטי)

2.      בחירת קליבר מינימאלי

3.      הגדרת קיבולת מחסנית מינימאלית

תוצאת שלב זה יכול להיות מפרט כמו "אקדח חצי אוטומטי בקליבר 9 מ"מ עם מחסנית של לפחות עשרה כדורים".  מצויד במידע ראשוני זה עובר הקונה לשלב ביניים הבא בו אוסף הקונה מידע ומחדד את המפרט.

 

האקדחים המודרניים נבדלים כיום זה מזה בעשרות פרמטרים טכנולוגים ומאפיינים הנדסיים.  חלק קטן מגורמים אלו הינו אורך קנה, משקל, טכנולוגית חומרים, תוחלת חיים מוצהרת, קיבולת מחסנית, סוג מנגנון ירי, רמות הנדסת אנוש ועוד.  לא ניתן ליצור נוסחה אשר תשקלל את העדפות הקונה עם תכונות האקדח ותביא למערכת דירוג מתמטית, ולכן בשלב זה על הקונה בשלב זה להפעיל שיקול דעתו האישי ולהוסיף הגדרות מפרט נוספות אשר יעזרו לו למקד את אפיון האקדח.

 

הבסיס למפרט הסופי יהיה ידע ולכן על הקונה לבנות לעצמו שאלון (ולהעלותו על הנייר) שישאל לגביי כל אקדח רלוונטי, ואשר יכלול בתוכו מספר שאלות שהקונה רואה בהם כחשובות.  השאלות יכולות להיות בסגנון: מהו משקל האקדח טעון?, האם הוא ניתן לתפעול דו-צדדי?, האם האקדח בעל אפשרות להתאמה אישית?, מהי רמת האמינות המוכחת?, מה המוניטין של האקדח בשוק? ועוד ועוד...

תשובות לשאלון יש לקבל ממומחים, בעלי המקצוע וסוחרים בחנויות לכלי ירייה.  למרות ויתכן שהתשובות יהיו שונות כל פעם, חייב הקונה לדגום את מאגר הידע בשוק עד שיזהה אחידות דעים או אי הסכמה מהותית.  מידע זה הינו קריטי לחידוד והגדרת מפרט מלא יותר אשר יוביל לבחירת הכלי הנכון.  במהלך בנית המפרט הסופי יכול הקונה להוסיף למפרט הראשוני הגדרות בסגנון "לא חייב פטיש חיצוני" או "חייב בנצרה" וכדומה.

תוצאת שלב זה יכולה להיות מפרט כגון "אקדח חצי אוטומטי בקליבר 9 מ"מ עם מחסנית של לפחות עשרה כדורים, ומנגנון פעולה כפולה (DA)".

 

 


זיהוי תכונות רצויות באקדחים מועמדים לרכישה

לאחר קביעת מפרט בשלב ראשון על הקונה לוודא כי כל אקדח המוגדר כמועמד לרכישה (לאחר שעמד בדרישות המפרט),  יהיה בעל התכונות הבאות:

1.      אמין מבחינת ירי ותפקוד כללי

2.      מתאים לגודל כף ידו של היורה ונוח עבורו לירי

3.      נוח ליורה לנשיאה ממושכת יומיומית

 

מרבית האקדחים המודרניים, מיוצרים בטכנולוגיות ומחומרים מתקדמים, ונחשבים כאמינים ביותר -  במיוחד אלו המיוצרים ע"י חברות ידועות שם.  למרות זאת, אין להתייחס אל נושא האמינות כאל מובן מאליו וחובה על הקונה לחקור היטב את נושא האמינות ולברר את הסיבות שעומדות מאחורי טענות לאמינות מופלגת או חוסר אמינות מהותי.  לאחר שלב זה נותר לברר את רמת ההתאמה האישית של האקדח אל הקונה. 

 

מצויד בידע התיאורטי מקריאה ושאלות, על הקונה לגשת אל חנויות לכלי ירייה ולבקש לגעת ולמשש את הכלים השונים.  שימת לב קפדנית צריכה להינתן לאופן בו כל כלי יושב בשתי הידיים - כלומר, יש לבדוק נוחות אחיזה ותפעול פקדי שליטה ביד ימין וגם ביד שמאל.   האקדח חייב להתאים לגודל ומבנה כף ידו של היורה באופן מושלם!.  אחר כך, על הקונה ליטול נרתיק (פנימי או חיצוני כהעדפתו) לאקדח ולבדוק בפועל איך האקדח מרגיש על החגורה.  יש לוודא הסתרה ולהישאר עם האקדח בחגורה לפחות כעשר דקות. 

בשלב זה יש לבחור שניים או שלושה אקדחים אשר יוגדרו כמועמדים לרכישה ולבצע ירי בכל אחד מהם.  הקונה חייב לציין לעצמו איזה כלי/ים היו לו הכי מדויקים, נוחים ונעים לירות בהם.  מומלץ גם לירות באקדח אחד לפחות אשר לכאורה אינו מתאים ליורה וזאת בכדי ליצור בסיס השוואתי.  אין צורך לקבל החלטה מיידית אחרי התנסות אחת בלבד וגם רצוי שלא.  אולם בשלב מאוחר יותר, בהתחשב בידע והניסיון שנצבר צריך להתמקד בכלי אחד, לחזור לבצע בו ירי והתנסות הסלקה/נשיאה נוספת..... ולקבל החלטה!

 

 


רכישת האקדח

כעת הגיע השלב של השוואת מחירים בין החנויות השונות ורכישה.  כיוון וסקירה זו מתמקדת בהיבט הטכני/מקצועי ובתהליך הבחירה, אין דיון בהיבטים מסחריים כגון אביזרים נלווים, מחירים, שנות אחריות, עסקאות חבילה, וכדומה.

 

קונים רבים בוחרים את אקדחם לפי שיקולי מראה, נפיצות בשוק, המלצות חברים, אימוץ הכלי ע"י כוחות שיטור וביטחון, ועוד גורמים אשר לרוב אינם נוגעים אליהם באופן אישי.  למעשה הם חוטאים בבחירת אקדח מסוים כבר בהתחלה ולאחר מכן מקיימים תהליך "בחירה" שנועד להצדיק את החלטתם הראשונית.  כפי שצוין בהתחלה, אל לקונה לקבל עצות או המלצות ישירות בסגנון "גלוק הכי אמין" או "יריחו הכי נפוץ" ועוד.  כל אלו רק יסיחו את דעתו מהתהליך הנכון אותו הוא חייב לעבור בכדי להיות סמוך ובטוח כי בחר את האקדח הנכון עבורו.

 

הערות ותגובות

 

Home


מסמך זה מוצג כמות שהוא ללא ערבות או אחריות, מפורשת או משתמעת, בהתייחס למידע הכלול בו.  המחבר/ים מסיר/ים כל אחריות, משתמעת או אחרת, מכל אדם המעוניין על דעת עצמו לפעול או להסתמך על תוכן מסמך זה.


כל הזכויות שמורות © 2003