כתבה מקורית!חישוב סטית נקודת מפגע


מאת: גבי שטיינהרדט

 

אחת השאלות הנפוצות היא "בכמה תזוז נקודת המפגע אם נסיט במעט את נקודת המכוון של כלי הירייה"?.  כמובן שלחוקי הבליסטיקה ומסלול תנועתו של הקליע משמעות עצומה בחישוב הסטייה, אולם לצורך דיון זה נסקור שיטת חישוב פשטנית המשמשת לחישובי תזוזת נקודת מפגע.

 

טריגונומטריה הוא ענף במתמטיקה העוסק ביחסים שבין פאות וזוויות במשולשים, ושיטת חישוב זו משתמשת בנוסחה טריגונומטרית בסיסית בכדי לאמוד את מידת התזוזה בנקודת המפגע.  הנוסחה היא נוסחת יחס הטנגנס (Tangent) במשולש ישר זווית אשר ניתנת לחישוב באמצעות כל מחשבון כיס רגיל.  בדרך כלל ישנו כפתור ייעודי לחישוב ערך טנגנס במחשבוני כיס מודרניים.

 

 

לפי נוסחת הטנגנס, אורך צלע A שווה למכפלת צלע B בטנגנס זווית α, כלומר, הנוסחה היא: A = B * Tan(α) .

למעשה אנו מיישמים נוסחה זו בעולם הירי לפי הסתכלות בה המרחק מהיורה אל המטרה הוא B, הסטת הקנה או נקודת המכוון נמדדת במעלות זווית α, ואילו הערך של A הינו מידת התזוזה של נקודת המפגע.

 

לדוגמה, אם אדם היורה באקדח אל מטרה במרחק עשרה מטרים, מסיט את קנה האקדח הצידה במעלה אחת (1) בלבד, בכמה תזוז נקודת המפגע במטרה?  לפי הנוסחה לעייל החישוב הוא 10*Tan(1) = 10*0.01745= 0.1745 מטר =  17.5 ס"מ.

התשובה היא אם כן: הסטת קנה האקדח במעלה אחת בלבד, בירי אל מטרה במרחק עשרה מטרים, תביא להזזת נקודת המפגע ב-17.5 ס"מ.

 

נוסחת הטנגנס משמשת גם לאיפוס כוונות ירי שונות (במיוחד טלסקופיות).   כיוון שרמת הדיוק בכוונות טלסקופיות גבוהה מאד, מה גם שהן משמשות לירי לטווחים גדולים יותר, יש צורך בחישובים המסתמכים על יחידות מדידה קטנות ממעלה.  לפיכך, חילקו כל מעלה לשישים יחידות מדידה קטנות הנקראות דקות.  באנגלית המונח לדקות הוא Minute Of Angle או בקיצור MOA.

מרבית אם לא כל הכוונות הטלסקופיות המודרניות מצוידות בכפתורי איפוס המסיטים את נקודת המפגע בדקות (MOA) וישנם גם טלסקופים המזיזים את נקודת המפגע ביחידות של רבע דקה!.

 

הרבה צלפים פועלים לפי כלל קירוב כי סטייה של דקה אחת (1 MOA) מביא להזזה של אינטש אחד (2.54 ס"מ)  בנקודת המפגע במרחק מאה יארדים (91.44 מטר).   ניתן לוודא כי כלל זה אומנם נכון לפי נוסחת החישוב, ולמען קלות בהבנה, החישוב יעשה לפי יחידות מטריות.  החישוב הוא 91.44*Tan(1/60) =  91.44*0.000290888 =  0.0266 מטר =  2.6 ס"מ.

 

 

המשמעות החבויה מאחורי חישובים אלו מראה את מה שמרבית היורים יודעים באופן בלתי אמצעי, והוא כי סטייה קלה ביותר באיפוס כוונות או בכיוון כלי הירייה מביאה לתזוזה משמעותית של נקודת המפגע.  כמו כן, אותה סטייה רק הולכת ומתעצמת ככל שהמרחק אל המטרה גדל.

 

הערות ותגובות

 

 

Home


מסמך זה מוצג כמות שהוא ללא ערבות או אחריות, מפורשת או משתמעת, בהתייחס למידע הכלול בו.  המחבר/ים מסיר/ים כל אחריות, משתמעת או אחרת, מכל אדם המעוניין על דעת עצמו לפעול או להסתמך על תוכן מסמך זה.


כל הזכויות שמורות © 2003