הודעת זכויות יוצרים וכתב ויתור/הסרת אחריות

 

כל הזכויות שמורות

תוכן אתר זה נאסף ממקורות שונים וכל תכולת אתר זה שייכת לבעליה היחסיים ומוגנת באמצעות חוקי זכויות יוצרים.  הינך רשאי/ת להעתיק, להציג, להדפיס ולשחזר תוכן האתר ללא שינוי, ובצרוף ידיעה זו, לשימושך האישי והלא מסחרי, או לשימוש פנים ארגוני.  אין לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, להתנות ביקור, או לפעול בכל מובן אחר על אתר זה או חלקים ממנו לשם כל מטרה מסחרית.

 

 

זכויות יוצרים נוספות

כתבות, קבצים גראפיים וחלקים מהמידע או נתונים באתר זה מוגנים באמצעות חוקי זכויות יוצרים, והם בבעלות המחבר/ים, חברה או מוסד היחסיים.  שימוש מוגבל נעשה במידע ובקבצים הגרפים תחת פרשנות חוקי זכויות יוצרים לשימוש מוגבל למתן מידע ליעוד לא מסחרי.  יש ליצור קשר עם המחבר/ים, חברה או מוסד, לשם קבלת רשות להשתמש, להפיץ או להעתיק כתבות, חלקי מידע, קבצים גרפים ומידע מסחרי אחר לשם כל מטרה מסחרית.

 

 

כתב ויתור והסרת אחריות

המחבר/ים אינם תומכ/ים, מאשר/ים, מצהיר/ים או מסמיכ/ים כל מידע המופיע באתר זה, ואינם מבטיח/ים או ערב/ים לרמת דיוקו, שלמותו, עדכניות, נכונותו ורציפותו של מידע זה או חלקים ממנו.  אסור לאדם להסתמך על רמת דיוקו, שלמותו, עדכניות, נכונותו ורציפותו של כל מידע או חלקים ממנו המופיעים באתר זה.  כל התייחסות לכל מוצר מסחרי, תהליך או שרות באמצעות ציון שמו המסחרי, כינויו, סימנו המסחרי, סימן שרות, שם יצרן או כל דרך התייחסות אחרת, אינו מהווה, מרמז או מסמיך כל אישור, תמיכה, המלצה או העדפה ע"י המחבר/ים.

 

המחבר/ים מסיר/ים כל אחריות לתוצאות הנובעות כתוצאה משימוש במידע אשר באתר זה, משימוש במידע שהושג דרך קישורי אינטרנט מאתר זה, ומכל שימוש בתוכן אתר זה, כולל (ולא מוגבל) לטעויות, השמטות, הנחות מדעיות או עובדתיות, מחקרים ומסקנות, אמרות נוגדות, רמות דיוק או סבירות מידע, פגיעה בזכויות יוצרים, רכוש, פרטיות וקניין רוחני של אחרים.

 

המחבר/ים מסיר/ים כל אחריות, ובאופן מפורש מסיר/ים כל חבות, עבור כל סוג נזקים העלולים להתעורר כתוצאה משימוש, התייחסות או הסתמכות על מידע הכלול באתר זה.  המחבר/ים באופן מפורש אינם מעניק/ים כל אחריות או ערבות באופן משתמע או מפורש לרמת התאמה, סחירות, שימוש או יעילות לכל מטרה או שימוש, עבור כל (ללא הגבלה) מידע, מוצר או שירות המוזכרים או כלולים באתר זה.

 

 

הצהרת פרטיות

רשימת התפוצה האלקטרונית המופעלת באתר זה, משמשת להעברת מסרים הנוגעים לאתר זה בלבד.

רשימה התפוצה חופשית, ניתנת בחינם, פתוחה לכול ומאפשרת הצטרפות או עזיבה לפי בחירה אישית וללא כל מגבלות.

רשימת התפוצה משמשת למטרה לגיטימית, פרטית ולא מסחרית בלבד.

רשימת התפוצה לעולם לא תימכר, תיחשף או תועבר לצד שלישי בכוונה תחילה.

הוראות ביטול הרשמה לרשימת התפוצה מצורפות לכל הודעה הנשלחת לרשימת התפוצה.

זהות חבר ברשימת התפוצה לא תיחשף בפני חברים אחרים ברשימת התפוצה.

במידה ויהיו שינויים לקווים המנחים בנושא פרטיות, תשלח הודעה המתריעה על כך לחברי רשימת התפוצה.

אתר זה אינו עושה שימוש ב"עוגיות" או כלי תכנות על מנת לאסוף מידע על המבקרים באתר זה.

הנרשמים לרשימת התפוצה, מתבקשים לשקול שימוש בכתובות דואר אלקטרוני שאינן חושפות מידע אישי או פרטי לגביי בעליהן.

 

 

 

כל הדפים באתר זה, אלא אם מצוין אחרת, מוגנים באמצעות חוקי זכויות יוצרים ©.  כל הזכויות שמורות.  2003.

 


Copyright Notice and Disclaimer

 

All Rights Reserved

The content in this web site was compiled from multiple sources, and all content included on this site are copyright protected by their respective owners. You may download, display, print and reproduce all content in unaltered form only (retaining this notice) for your personal, non-commercial use or use within your organization.  This site or any portion of this site may not be reproduced, duplicated, copied, sold, resold, visited, or otherwise exploited for any commercial purpose.

 

 

Additional Copyrights Apply

Author/s submissions, graphic files and some information or data is owned and copyright by the respective author/s, company or institution.  Limited use made of information and graphics under the copyright interpretation guidelines of limited non-commercial use.  Please contact the specific author/s, company or institution for permission to use, redistribute or copy articles, detail blocks, company information or graphics.

 

 

Disclaimer

The author/s does not endorse, approve or certify the information present on this site, nor does it guarantee the accuracy, completeness, efficacy, timeliness or correct sequencing of such information. No one should rely on the accuracy, completeness, efficacy and timeliness of such information. Reference herein to any specific commercial product, process, or service by trade name, trademark, service mark, and manufacturer or otherwise, does not constitute or imply endorsement, recommendation or favoring by the author/s.

 

The author/s assume no responsibility for consequences resulting from the use of the information herein, or from use of the information obtained at linked Internet addresses, or in any respect for the content of such information, including (but not limited to) errors or omissions, the accuracy or reasonableness of factual or scientific assumptions, studies or conclusions, the defamatory nature of statements, ownership of copyright or other intellectual property rights, and the violation of property, privacy or personal rights of others. The author/s is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on such information. No guarantees or warranties, including (but not limited to) any expressed or implied warranties of merchantability or fitness for a particular use or purpose, are made by the author/s with respect to such information.

 

 

Privacy Statement

The electronic mailing list employed on this site is used only to communicate notices concerning this site.

The mailing list is free and open to anyone to opt-in or opt-out without any restrictions.

The mailing list is used solely for legitimate, private and non commercial use.

The mailing list will never be intentionally disclosed, sold or otherwise made available to any party whatsoever.

Instructions for how to unsubscribe from the mailing list are included within every email sent to the mailing list.

Identity of members on the mailing list will not be disclosed to other members on the mailing list.

Changes to the privacy guidelines will be notified to all those subscribed to the mailing list.

This site does not make use of “Cookies” or other programmed tools to collect information on visitors to the site.

Mailing list members are highly encouraged to use email aliases which do not disclose personal or private information about them.

 

 

All pages, unless otherwise stated, are copyright © protected. All rights reserved. 2003.