כתבה מקורית!רשימת מבדקים לאקדח משומש

 

מאת: גבי שטיינהרדט

 

אורך חיי אקדח נאמד במספר כדורים אותם ירה.  בכל פעם בו נורית ירייה מופעל על האקדח עומס עצום העלול להגיע ל-5000 G, והוא מצטבר ומביא לכשל האקדח בשלב מסוים בגלל תופעות עייפות חומר, שחיקת רכיבים ופגיעה במנגנונים. לגביי אקדחי שרות רגילים להגנה עצמית, מקובלת הדעה כי האקדח יתפקד היטב ללא צורך בתיקון כלשהו במשך כמה עשרות אלפי כדורים ובאקדחים מסוימים מדובר במאות אלפים.   אין דרך לחזות את אורך חייו של אקדח לפי נוסחה והמידע האמין היחידי מתקבל מתצפית אמפירית על השוק וממבחנים שעושים גופים שונים.  כמו כן, מקובלת הדעה כי תוחלת חייו של אקדח הולכת וקטנה ככל שהתחמישים אותם הוא ירה חזקים יותר, בין אם בגלל לחץ מוגבר (+P) או קליבר חזק (357. מגנום ומעלה).  למרות כל זאת, אין להתכחש לעובדה כי תוחלת החיים של אקדחים מודרניים ארוכה יותר משל בעליהם עקב טכנולוגית חומרים ויצור כה משוכללות הקיימות כיום...

 

הסיבה העיקרית לקניית אקדח משומש היא לחסוך בכסף או בכדי לרכוש דגם אשר קשה להשגה בגלל הפסקת יצור או יבוא.  ערכו של אקדח נשמר לרוב לאורך זמן והוא נע סביב 70% ממחירו של אקדח חדש.  אין כל בעיה בקנית אקדח משומש כל עוד יודעים ברמה סבירה את הרקע שלו (מספר כדורים שירה, סדירות ואופן טיפול, אירועים חריגים, וכדומה) ולאחר שמבצעים מספר מבדקים מומלצים. אגב, רשימת מבדקים אלו יכולה לשמש לבדיקת תקינות תקופתית של כל אקדח ולאו דווקא אם הוא נועד למכירה.

 

הערה: לפני שבודקים כל כלי ירייה יש לוודא כי הוא פרוק! יש להקפיד על כל כללי הזהירות המקובלים בעת התעסקות עם כל כלי ירייה!

 

 

רשימת מבדקים מומלצים לביצוע באקדח משומש

1.      מצב חיצוני – למרות שכל אקדח ניתן להשחים או לצפות ובכך לחדש את מראהו החיצוני, חשוב לשים לב למצבו החיצוני כגורם מצביע לרמת טיפול כללית.  בחן את האקדח ונסה לזהות שריטות, נקודות חלודה, סימני שחיקה, סימני עבודה, וכדומה.

2.      כוונות – הסתכל היטב על הכוונות (קדמית ואחורית) וראה אם הן מוסטות משמעותית מציר הקנה.  ישנה בעיה במידה והכוונות הוזזו באופן חריג הניכר לעיין.

3.      קתות - בדוק את הקתות וראה אם הן סדוקות, שרוטות או פגומות.  חשוב לבדוק את ראשי הברגים המחברים את הקתות לגוף האקדח ולבדוק שאינם מעוותים או עקומים.

4.      פקדים – כל פקדי האקדח צריכים לעבוד בצורה חלקה.  הפעל את הנצרה, עצר מחלק, תפס מחסנית וכל פקד אחר; מספר פעמים ובדוק שהם עובדים כפי שתוכננו ושהלחץ הנדרש להפעילם הינו קבוע בכל פעם.

5.      פטיש והדק – וודא כי האקדח פרוק לחלוטין. דרוך את הפטיש (במידה ויש) ובדוק אם ניתן להפילו ע"י לחיצה עליו ללא משיכת הדק. כמו כן, בדוק אם ניתן להפיל את הפטיש ממצב מדרגת הביניים של הפטיש ללא לחיצה על ההדק.  דרוך את הפטיש והפל אותו ע"י לחיצה על ההדק; בדוק כי הלחץ הנדרש על ההדק אחיד וקבוע ללא צרימה.  בדוק הנצרה וראה אם היא מונעת הפעלת פטיש.

6.      מחלק וגוף – משוך את המחלק לאחור ושחרר אותו על בית בליעה ריק.  בדוק שהפטיש נשאר במקומו ואינו "עוקב" אחר המחלק למצב מורד. וודא כי יש חופש סביר בין המחלק לגוף.

7.      שן חולצת – בדוק כי השן החולצת ישרה והקצה שלה מרובע.  וודא כי קפיץ השן החולצת חזק מספיק בכדי להתנגד לניסיונות הזזת השן החולצת ע"י לחיצה עם האצבע.

 

*      פרק את האקדח פירוק ראשוני.

 

8.      מחלק – התבונן היטב במחלק ונסה לזהות בו סדקים או אזורים שחוקים; התמקד בחזית המחלק ובאזור פתח הפליטה.  העבר ציפורן אצבעך על כל חלק נגיש ונסה לחוש אם ישנו סדק קטן שבקטנים.

9.      קנה –אחוז את הקנה ובדוק כמה שניתן אם הוא ישר ושאין בו בליטות קלות.  בחן את הכתר (שפת הלוע) וראה כי אין בו חריצים כלשהם העלולים להשפיע על הדיוק.  יש לבדוק את קדח הקנה משני צידיו רק כשהוא נקי ולנסות לאתר סימני חלודה, שריטות או פגמים ניכרים.  לסיום, יש לבדוק את טס ההזנה ולראות שלא בוצעו בו שינויים והשחזות היכולים להביא להרחבת בית הבליעה וליצור העדר תמיכה מלאה לתחמיש.  אין לבדוק קנה משומן כיוון שהשמן זוהר באור ומסתיר פגמים או שריטות פנימיות.

10.  קנה ומחלק – בדוק כי הקנה מחובר היטב למחלק וכי שפות זיזי הנעילה שעל הקנה מרובעות וחדות.  צריך להיות חופש מסוים בין שני חלקים אלו אך רצוי שהקנה והמחלק יהיו מחוברים הדוק ככול שניתן.

11.  מחסנית – המחסנית היא חלק חשוב ביותר בתפקוד האקדח.  בדוק כי המחסנית מקורית ובמצב טוב.  התבונן בשפתי המחסנית ובחן כי הם אינם עקומות, סדוקות או משופשפות יתר על המידה.  זהה נקודות חיבור (הלחמה, ריתוך, הדבקה) במחסנית וודא את תקינותם.  בחן את עקב המחסנית וראה אם הוא נחבט פעמים רבות בקרקע.  פרק את המחסנית וסקור את רכיביה.

 

 

סיכום

רכישת אקדח משומש יכולה להיות מהלך כדאי ביותר.  בהתחשב שישנם בשוק אקדחים רבים הנמכרים כמשומשים בגלל סיבות שכלל אינן קשורות לבלאי, רכישת אקדח כזה מאפשר לבעלי תקציב נתון פתרון ישים ללא כל פשרות באיכות.  גם אם אקדח ירה מספר אלפי כדורים, עדיין הוא נמצא ברמות התחתונות ביותר של סולם תוחלת חייו והוא מסוגל להעניק שרות אמין וטוב לבעליו החדשים.

 

הערות ותגובות

 

 

 

 

Home


מסמך זה מוצג כמות שהוא ללא ערבות או אחריות, מפורשת או משתמעת, בהתייחס למידע הכלול בו.  המחבר/ים מסיר/ים כל אחריות, משתמעת או אחרת, מכל אדם המעוניין על דעת עצמו לפעול או להסתמך על תוכן מסמך זה.


כל הזכויות שמורות © 2003