חידון - כללי בטיחות בכלי יריה

חידון מקורי!חידון - כללי בטיחות בכלי יריה

 

1. היכן צריכה להיות מונחת אצבע ההדק עד לרגע הירי?
על ההדק
על שמורת ההדק
לאורך גוף המכלול
כל התשובות נכונות

2. איזה כלל בטיחות נחשב לחשוב ביותר?
הכלל הראשון
הכלל השני
הכלל השלישי
הכלל הרביעי

3. מהי בורות בהקשר של כללי הבטיחות?אקדח גלוק
אי הבנת הכללים
אי הקפדה על הכללים
אי ידיעת הכללים
אי למידת הכללים

4. ידיעת חוקי הבטיחות אך אי ישומם הינה מה?
טיפשות
חוסר זהירות
רשלנות פושעת
עבירה על החוק

5. תמיד הפנה את הקנה ל__________.
שמיים בזוית 60 מעלות
קרקע בזוית 30 מעלות
עמדת פריקה
כיוון בטוח

6. באיזה גורם דן החוק השני לבטיחות בכלי יריה?
כיוון בטוח
אצבע מחוץ להדק
נשק טעון
ניצרה פתוחה

7. נשק נחשב טעון אם _________ נעה עם הנשק כאשר אוחזים בכלי היריה ומרימים אותו.
המחסנית
הניצרה
בוכנת הגזים
התחמושת

8. כלי יריה אינו מסוגל לירות כאשר __________ נמצא במצב פתוח.
הקפיץ המחזיר
הניצרה
מנגנון הירי
עצר המחלק

Farrah Fawcett9. מהו תחליף יותר הגיוני ומקובל כיום למונח "תאונת נשק"?
תקרית נשק
אירוע נשק
מאורע נשק
התרחשות נשק

10. למי היתה Farrah Fawcett נשואה?
ריצ'רד פורסייט
ג'ו ניימט
טום ג'ונס
לי מיג'ורס

ציון =   
תשובות נכונות:

 

Home


מסמך זה מוצג כמות שהוא ללא ערבות או אחריות, מפורשת או משתמעת, בהתיחס למידע הכלול בו.  המחבר/ים מסיר/ים כל אחריות, משתמעת או אחרת, מכל אדם המעונין על דעת עצמו לפעול או להסתמך על תוכן מסמך זה.


כל הזכויות שמורות © 2003